Hỗ trợ trực tuyến

ÂM THANH - ÁNH SÁNG
  
ĐẠI TRUNG CHÍNH  

       Hổ Trợ Kỹ Thuật            0933 738 409   

KINH DOANH
KINH DOANH 1
0933 031 765
KINH DOANH 2
0944 738 409

Chat yahoo trực tuyến

Mr.Thịnh

Mr.Nguyễn
Chat skype trực tuyến

Ms.Thinh

Ms.Nguyễn

Thống kê

Sản phẩm » CS 1400

» CS 1400
 
CS 1400

• Two temperature-dependant dual-speed fans
• 700 watts (rms) per channel at 2 ohms
• 500 watts (rms) per channel at 4 ohms
• 330 watts per channel at 8 ohms
• 1400 watts at 4 ohms bridged
• 5-year warranty
• 2-rack-space stereo power amp featuring DDT™
• Weight Unpacked: 32.50 lb(14.742 kg)
• Weight Packed: 39.00 lb(17.69 kg)
• Width Packed: 5.87"(14.9098 cm)
• Height Packed: 22.75"(57.785 cm)
• Depth Packed: 21"(53.34 cm)

 
Call VNĐ
 
» Chi tiết sản phẩm


» Dự án