Hỗ trợ trực tuyến

ÂM THANH - ÁNH SÁNG
  
ĐẠI TRUNG CHÍNH  

       Hổ Trợ Kỹ Thuật            0933 738 409   

KINH DOANH
KINH DOANH 1
0933 031 765
KINH DOANH 2
0944 738 409

Chat yahoo trực tuyến

Mr.Thịnh

Mr.Nguyễn
Chat skype trực tuyến

Ms.Thinh

Ms.Nguyễn

Thống kê

Sản phẩm » Tăng âm truyền thanh TOA

A-2120
Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-2120 Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng Công suất: 120W
4,800,000 VNĐ
A-2060
Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A 2060 Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng Công suất : 60W
3,850,000 VNĐ
A-2030
Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A 2030 Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng Công suất: 30W
3,450,000 VNĐ
A-2240
Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A 2240 Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng Công suất: 240W
8,150,000 VNĐ
A-1712
Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-1712 Lựa chọn vùng loa 2 vùng loa Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng Công Suất: 120W
10,300,000 VNĐ
Tăng âm ôtô CA-130
TOA CA-130 Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng Công suất: 30W
1,750,000 VNĐ
Tăng âm ôtô CA ...
TOA CA-160 Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng Công suất: 60W
2,450,000 VNĐ
A-1812
Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-1812 Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng
11,250,000 VNĐ
A-1706
Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-1706 Lựa chọn vùng loa 2 vùng Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng Công suất : 60W
8,850,000 VNĐ
A-1724
Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-1724 Lựa chọn vùng loa : 2 vùng loa Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng Công suất ...
12,8800,000 VNĐ
A-1806
Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-1806 Lựa chọn vùng loa 2 vùng loa Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng Công suất: 60W
9,500,000 VNĐ