Hỗ trợ trực tuyến

ÂM THANH - ÁNH SÁNG
  
ĐẠI TRUNG CHÍNH  

       Hổ Trợ Kỹ Thuật            0933 738 409   

KINH DOANH
KINH DOANH 1
0933 031 765
KINH DOANH 2
0944 738 409

Chat yahoo trực tuyến

Mr.Thịnh

Mr.Nguyễn
Chat skype trực tuyến

Ms.Thinh

Ms.Nguyễn

Thống kê

Sản phẩm » Hệ Thống Hội Thảo

TS-770
Thiết bị trung tâm TOA TS-770 Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng
17,050,000 VNĐ
TS-771
Máy chủ tịch TOA TS-771 Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng
5,7200,000 VNĐ
TS-772
Máy đại biểu TOA TS-772 Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng
5,050,000 VNĐ
TS-773
Micro cỗ ngỗng ngắn TOA TS-773 Hãng sản xuất : TOA
1,760,000 VNĐ
TS-774
Micro cỗ ngỗng loại dài TOA TS-774 Hãng sản xuất : TOA
2,580,000 VNĐ
TS-800
Thiết bị trung tâm không dây TOA TS-800 Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng
24,800,000 VNĐ
TS-801
Máy chủ tịch không dây TOA TS-801 Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng
10,730,000 VNĐ
TS-901
Máy chủ tịch TOA TS-901 Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng
11,800,000 VNĐ
TS-902
Máy đại biểu TOA TS-902 Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng
10,940,000 VNĐ
TS-802
Máy đại biểu TOA TS-802 Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng
10,040,000 VNĐ
TS-900
Thiết bị trung tâm TOA TS-900 Hãng sản xuất : TOA Bảo hành : 12 tháng
31,250,000 VNĐ
TS-903
Micro TOA TS-903 Bảo hành: 12 tháng Dùng (tùy chọn) máy Chủ tịch / máy Đại biểu: TS-801, TS-802, TS-901, TS-902
1,550,000 VNĐ
Đầu «Lùi
1
2
Tới» Cuối